Suomeksi

MUKAUTUVA KAUPUNKIVALAISTUS

Mukautuva kaupunkivalaistus – Algoritmiavusteinen valaistussuunnittelu -projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää mukautuvan kaupunkivalaistuksen suunnittelun menetelmiä, jotka hyödyntävät algoritmisia suunnittelutyökaluja. Projektissa hyödynnetään käynnissä olevien UBI urban -yhteistyöprojektien tuottamaa paikkatietoaineistoa. Keinovalaistusta tarkastellaan projektissa kokemuksellisena osana julkista kaupunkitilaa, ottaen huomioon pohjoiset olosuhteet. Tavoitteena on luoda älykkäitä järjestelmiä, jotka reagoivat kaupungin käyttäjien liikkeisiin ja toimiin sekä muutoksiin ympäristön olosuhteissa. Mukautuvalla kaupunkivalaistuksella voidaan vähentää energiankulutusta, parantaa liikenneturvallisuutta, lisätä kaupungin käyttäjien turvallisuuden tunnetta sekä kasvattaa kaupunkitilojen elämyksellisyyttä. Projekti on pääosin Suomen Akatemian rahoittama ja se suoritetaan vuosina 2011-2013 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla.

Algoritmisia menetelmiä ja työvälineitä keinovalaistuksen suunnitteluun kehitetään projektissa skenaarioiden avulla. Skenaarioita työstetään ja tutkitaan virtuaaliympäristöissä. Algoritmeja käytetään keinovalaistusratkaisujen analysoinnissa, optimoinnissa ja kontrolloinnissa. Skenaarioiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan erilaisiin kaupunkitiloihin kokeellisia valaistusratkaisuja. Projektissa tutkitaan älykkään valaistuksen vaikutuksia kaupunkiympäristön kokemuksellisuuteen ja houkuttelevuuteen.